Sunday, 25 November 2012

RPH & CARA MEMBUAT MOBAIL


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 3 ( satu minggu )

STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
TARIKH :
3 Jun 2012


HARI :
Isnin

 Masa :
11.30-12.30 tengahari

TAHUN :
3 M


BIDANG :
Membentuk dan membuat binaan (mobail)

TEMA :
Alam Semulajadi


TAJUK : Ikan


PERSEPSI ESTETIK
3.11    Unsur Seni          
            3.1.1.1         
            3.1.1.2     
3.1.2   Prinsip Rekaan   
             3.1.2.1
             3.1.2.2

APLIKASI SENI
3.2.1 Jenis media
           3.2.1.1
           3.2.1.2
3.2.2 Proses dan teknik

EMK:
Keusahawanan (EK1- EK5), Kreativiti dan Inovasi,

BBB:
Contoh karya mobail
EKSPRESI KREATIF
3.3.1
3.3.2
3.3.3

APRESIASI SENI
3.4.1
3.4.2

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada mobail.
2. mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
    mobail.
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam
    penghasilan karya.
4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang pelbagai mobail
2. Guru menunjuk cara menghasilkan mobail
3. Murid menghasilkan mobail ( ikan )  teknik  warna, gunting, tampal dan gantung
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan ikan teknik warna,gunting, tampal serta gantung berdasarkan empat Standard Kandungan.

REFLEKSI
Pada akhir pembelajaran:
27/30 orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 3 orang  murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan khas.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 3 ( 2 minggu )


STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
TARIKH :
10  Jun 2013


HARI : Isnin

MASA : 11.30-12.30 tengahari

TAHUN :
3 M


BIDANG :
Membentuk dan membuat binaan

TEMA : Alam Semulajadi

TAJUK : Ikan


EKSPRESI KREATIF
3.3.1
3.3.2
3.3.3


APRESIASI SENI
3.4.1
3.4.2

EMK:
Keusahawanan (EK1- EK5), Kreativiti dan Inovasi,
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran murid dapat:
1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni senial, media serta proses dan teknik dalam
    penghasilan karya
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1. Murid menghasilkan mobail ( ikan )  teknik  warna, gunting, tampal dan gantung
2. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan ikan teknik warna,gunting, tampal serta gantung berdasarkan empat Standard Kandungan.


REFLEKSI
Pada akhir pembelajaran:
27/30 orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 3 orang  murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan khas.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 3 ( 2 minggu )


STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
TARIKH :
3 Jun 2012


HARI :
Isnin

 Masa :
11.30-12.30 tengahari

TAHUN :
3 M


BIDANG :
Membentuk dan membuat binaan (mobail)

TEMA :
Alam Semulajadi

TAJUK : Ikan


PERSEPSI ESTETIK
3.11    Unsur Seni          
            3.1.1.1         
            3.1.1.2     
3.1.2   Prinsip Rekaan   
             3.1.2.1
             3.1.2.2
APLIKASI SENI
3.2.1 Jenis media
           3.2.1.1
           3.2.1.2
3.2.2 Proses dan teknik

EMK : Keusahawanan (EK1 dan EK4), Kreativiti dan Inovasi,

BBB:
Contoh karya mobail


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada mobail
2. mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
     mobail

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang pelbagai mobail
2. Guru menunjuk cara menghasilkan mobail

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang digunakan dalam mobail

REFLEKSI
Pada akhir pembelajaran:
27/30 orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 3 orang  murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan khas.


  1. Guru menunjukkan contoh mobail dan menerangkan.2.Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan serta tunjuk cara menghasilkan mobail.3. Guru memberi murid satu lakaran ikan dan murid mewarnakan lakaran tersebut.

4. Murid menggunting gambar ikan tersebut.

  5. Gambar ikan yang telah digunting akan ditampal  pada kertas tebal atau kad manila.  6.   Murid  menebuk satu lubang pada setiap ikan (tebuk di bahagian sirip).7.  Ikan-ikan yang telah siap ditebuk akan diikat pada tali8.    Murid menggantungkan ikan-ikan tersebut pada penyangkut baju. Inilah hasil kerjanya.No comments:

Post a Comment