Friday, 23 November 2012

Contoh RPH renjisan dan percikan


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 3 

STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
TARIKH :
8.00-9.00


HARI :
Selasa


TAHUN :
3 Berlian


BIDANG :
Membuat corak dan rekaan


TEMA :
Alam semula jadi


TAJUK :          
Pembalut hadiah
   
2.1 PERSEPSI ESTATIK
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.
2.2 APLIKASI SENI
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2
EMK
Kreativiti dan inovasi, keusahawanan dan nilai murni
2.3 PERSEPSI ESTATIK
2.3.1
2.3.2


2.4 APLIKASI SENI
2.4.1
2.4.2
Bahan bantu mengajar:
1.   Contoh: hasil karya
2.   Media:surat khabar,berus, gam, warna air, kertas lukisan, gunting, daun dan kelopak bunga
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
     1.       Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip  
            rekaan dalam penghasilan corak teknik renjisan dan 
            percikan.
     2.         Mengenali media, proses dan teknik dalam  
             menghasilkan corak renjisan dan percikan.
     3.          Menghasilkan pembalut hadiah daripada corak 
             renjisan dan percikan yang menarik.
     4.     Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual 
             yang telah dipelajari.


AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
      1.       Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang 
             pelbagai corak renjisan dan percikan.
      2.       Guru menerangkan tentang alat dan bahan yang 
            digunakan.
      3.       Guru menunjukkan cara menghasilkan corak teknik 
            renjisan dan percikan.
      4.       Murid menghasilkan pembalut hadiah bercorak teknik 
            renjisan dan percikan dengan bimbingan guru.
      5.       Apresiasi seni.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat pembalut buku bercorak teknik renjisan dan percikan berdasarkan empat standard kandungan.REFLEKSI
Pada akhir pembelajaran, 27/30 orang pelajar dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 3 orang pelajar yang tidak menguasai diberi bimbingan khas.Langkah 1: Sediakan bahan dan alat seperti poster color,
                   kertas warna, berus, daun, palet.

Langkah 2 : Susunkan daun di atas kertas warna.

Langkah 3 : Percikan warna

Langkah 4 : Renjis menggunakan berus.

Langkah 5 : Mari kita lihat hasilnya
Caranya senang , buatlah sekarang.

No comments:

Post a Comment